ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΙΑ ΤΟΝ ΔΑΚΟ

Του Κώστα Αγγελιδάκη

Τι θα βρείτε μέσα στο βιβλίο

Η γνώση της επιδημιολογίας αλλά και της βιολογίας του δάκου καθώς και οι πληροφορίες που θα αποκτήσουμε από την πραγματική μελέτη του παρόντος γεωργικού σεμιναρίου, θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά στην πλήρη αντιμετώπιση του.

Η καταπολέμηση του δάκου είναι πια γεγονός

Περιεχόμενα του βιβλίου

  1. Πρόλογος
  2. Εισαγωγή στο πρόβλημα του δάκου

  3. Γνωριμία με το δάκο

  4. Ο βιολογικός κύκλος του εντόμου

  5. Ιστορική εξέλιξη της καταπολέμησης του δάκου

  6. Μέθοδοι καταπολέμησης

  7. Η μεθοδολογία και τα είδη των δολωματικών ψεκασμών

8. Επίλογος για την καταπολέμηση του δάκου

 9. Οι κυριότερες ασθένειες της ελιάς

 10. Οι κυριότεροι εχθροί της ελιάς

11.  Η διαχείριση των ζιζανίων και της αυτοφυούς βλάστησης

 12. Κομπόστ

13.  Διαχείριση της κλιματικής αλλαγής

14. Η εφαρμογή της ευφυούς και της συμβουλευτικής γεωργίας στην καλλιέργεια της ελιάς

15. Επίλογος

16. Αποτελεσματικότητα νέου συστήματος – πατέντας

17. Σχεδιαζόμενες μελλοντικές ενέργειες

18. Βιβλιογραφία

19. Φωτογραφικό υλικό

Κώστας Αγγελιδάκης

Πτυχιούχος Τεχν. Γεωπόνος ΤΕΙ Ηρακλείου

Σχολές Γεωπονικών Επιστημών – Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Νύν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ